Soutěž v anglickém jazyce

V úterý 29.ledna 2019 v 10 hodin proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce pod názvem „How Many Words Do You Know?“ Soutěž byla určena pro žáky druhého stupně základní školy, kteří si tuto hru mohli prakticky vyzkoušet již dříve v hodinách anglického jazyka. Cílem soutěže bylo za 90 sekund napsat co největší počet anglických slov začínajících na určité písmeno, jenž bylo vždy před každým soutěžním kolem losováno pomocí kartiček s jednotlivými písmeny. Všech 16 účastníků bojovalo s vervou a ctí až do poslední chvilky a zvládlo postupně celých patnáct kol (celkem patnáct vylosovaných počátečních písmen). Po skončení soutěže všichni odcházeli s dobrým pocitem a poděkováním za účast ve hře.
Vyhodnocení soutěže proběhlo následně. Paní učitelky zkontrolovaly slova napsaná žáky, přičemž drobné chyby ve spellingu tolerovaly. Každé smysluplné anglické slovo přineslo žákům jeden bod, ty se poté sčítaly. Výsledky byly později vyvěšeny na nástěnce a vyhodnocení žáků proběhlo v hale školy.