Soutěž o nejhezčí jarní výzdobu

Na začátku měsíce května vyhlásil žákovský parlament celoškolní soutěž „O nejhezčí jarní výzdobu třídy“. Do soutěže se zapojilo všech 15 tříd naší školy.  Žáci tvořili, vyráběli, malovali a pod taktovkou učitelů velice nápaditě vyzdobili své třídy.

Závěrečného hodnocení soutěže se ujali vybraní zástupci žákovského parlamentu. Během úterý 23. 5. obcházeli jednotlivé třídy a udělovali body za celkový dojem. Oceněno a odměněno diplomem a věcnými cenami bylo prvních pět tříd s nejvyšším počtem získaných bodů.  Nejvíce se porotě líbila výzdoba třídy S2, na 2. místě se umístily se stejným počtem bodů třídy 6. A a třída S1, na 3. místě třída 3. A, bramborovou medaili vybojovala třída 9. B a na 5. místě se umístila třída 6. C. Všem výhercům soutěže gratulujeme.