PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA HANÁCKÉ

Projekt
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA HANÁCKÉ je spolufinancován Evropskou unií.
V tomto projektu bude podpořen profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, dojde ke zkvalitnění využití ICT a zapojení odborníků z praxe ve vzdělávání, budou realizovány projekty ve škole i mimo školu a rozvíjeny mimoškolní aktivity a doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem.