Poděkování společnosti EPCOS

Velké poděkování společnosti EPCOS s.r.o., která nám ve středu 20. září 2017 předala šek v  hodnotě 42.000 Kč.  Šek převzala z rukou pana generálního ředitele Ing. Jiřího Fibigra a prokuristy JUDr. Jiřího Panáka vedoucí učitelka mateřské školy paní Pavlína Kochwasserová.  Z daru škola financovala nákup nového nábytku do třídy „Veverek“. Jako poděkování nakreslily děti ze třídy paní učitelky  Bc.Vladislavy Jurníčkové obrázky,,rekonstrukce třídy “a předaly firmě jako malou památku.