Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Poděkování společnosti EPCOS

Velké poděkování společnosti EPCOS s.r.o., která nám ve středu 20. září 2017 předala šek v  hodnotě 42.000 Kč.  Šek převzala z rukou pana generálního ředitele Ing. Jiřího Fibigra a prokuristy JUDr. Jiřího Panáka vedoucí učitelka mateřské školy paní Pavlína...

Deskohraní v MŠ

První DESKOHRANÍ  pořádané KLUBEM DESKOVÝCH HER ze „ŠESTKY (ZÁKLADNÍ ŠKOLU ŠUMAVSKOU 21, ŠUMPERK) se zapojily děti naší mateřské školy, a to ze tříd „Veverek a Ježečků“. Děti si zahrály v šumperském informačním centru a moc se jim hry líbily. Na...

Ředitelské volno 29.9.2017

Ředitelka vyhlašuje volný den v období školního vyučování (ředitelské volno) v souladu s § 24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle § 2, odst. 5, vyhl. č. 16/2005 o organizaci školního roku dne 29. 9. 2017 z organizačních důvodů.

POVÍDÁLEK

Milí rodiče, nabízíme Vašim dětem službu, která je zaměřena na podporu řečového vývoje. Práci s dětmi bude vykonávat paní učitelka Mgr. Lucie Hrubá, která je logopedický asistent, může tedy vykonávat preventivní práci s dětmi v oblasti řečové výchovy. Spolupracovat bude se SPC pro vady řeči v Šumperku. POVÍDÁLEK určeno pro děti 1. třídy počet dětí ve skupince bude max. […]

Vyhlášení voleb do Školské rady

V souvislosti s § 167 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady na funkční období 2017 -2020. Volby dvou zákonných zástupců nezletilcích žáků a dvou pedagogických pracovníků proběhnou dne 5.10.2017 v budově školy Šumperk, Hanácká 3.

Plavání v MŠ

Děti ze třídy Ježečků a Veverek navštěvují každý čtvrtek plavecký areál Aquacentrum Šumperk. Plavecký výcvik  vede paní  učitelka Vlaďka  Jurníčková ,která se jim snaží předat své zkušenosti, kdy pracovala jako učitelka plavání. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Činnosti ve školním roce 2015/2016 Jablkový den Sběr kaštanů a bukvic Exkurze – čistička odpadních vod Vánoční úklid školy Výroba krmítek pro ptáky Oprava Ekokodexu školy Akce „Nosíme si svačiny v jednom obalu“ Výukový program „Tonda obal na cestách“ Akce...

PLÁN ČINNOSTÍ

Na základě výsledků analýzy ekologického stavu školy byl sestaven plán činností. Do plánu byly vybrány čtyři cíle: Zlepšení hospodaření s energiemi ve škole; Celková ekologizace prostředí školy; Efektivní třídění odpadu; Zlepšení hospodaření s vodou;

ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

V rámci provádění analýzy ekologického stavu školy se Ekotým rozdělil do pracovních skupin: skupina – „Vodáci“ – zjišťovali stav hospodaření s vodou ve škole; skupina – „Šroťáci“ – zjišťovali stav hospodaření s odpady ve škole; skupina – „Energiťáci“ – zjišťovali stav...
Skip to content