O nejhezčí zimní výzdobu třídy

V měsíci lednu vyhlásil žákovský parlament celoškolní soutěž „O nejhezčí zimní výzdobu třídy“. Do soutěže se zapojilo všech 14 tříd školy.  Žáci tvořili, vyráběli, malovali a pod taktovkou učitelů velice nápaditě vyzdobili své třídy.

Závěrečného vyhodnocení soutěže se zodpovědně ujali vybraní zástupci žákovského parlamentu. V průběhu dvou dnů – 17. a 18. února – obcházeli jednotlivé třídy a udělovali body za celkový dojem  z výzdoby. Oceněno a odměněno diplomem a věcnými cenami bylo prvních pět tříd s nejvyšším počtem získaných bodů.  Nejvíce se porotě líbila výzdoba třídy 7.A, dále pak 4.A a třídy S1. Bramborovou medaili vybojovala třída 7.B a na 5. místě se umístila třída 6.A. Všem výhercům soutěže gratulujeme.