Návštěva pacientů v nemocnici

V únoru navštívili žáci střední školy ze třídy S2 nemocnici v Šumperku, a to ošetřovatelský úsek. S paní kaplankou se domluvili na pravidelných návštěvách na jejich oddělení. První návštěva proběhla velmi dobře, žáci si s pacienty zahráli deskové hry, popovídali si a užili si spolu příjemné chvilky. Věříme, že naše návštěva byla pro pacienty přínosná a budou se těšit na další společná setkání.