Informace o provozu školy od 14. 10. 2020 – 23. 10. 2020

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření 

  • není omezena osobní přítomnost žáků na základních školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona /výjimka z bodu 4 Vládního usnesení/
  • není omezena osobní přítomnost žáků na střední škole jednoleté a dvouleté školy praktické /výjimka z bodu 3 Vládního usnesení/

Z uvedeného vyplývá, že naše škola pokračuje ve výuce, bez omezení je v provozu také internát a školní družina.

Od 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.