Informace k testování žáků ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění Covid-19, a to na všech školách.

Žáci se budou testovat antigenními testy samoodběrem (stále na stejném principu) pouze v pondělí nebo v první den příchodu do školy (pokud není žák v pondělí přítomen).

V případě pozitivního testu bude žák umístěn do izolační místnosti a ihned budou kontaktováni jeho zákonní zástupci, odvedou si žáka domů a informují praktického dětského lékaře k absolvování PCR testu, kterým je teprve rozhodnuto o pozitivitě žáka.

Pozitivní test žáka neznamená automaticky odchod celé třídy do karantény, vždy rozhoduje o situaci Krajská hygienická stanice (pracoviště Šumperk).