Ekologický výukový program

Ve čtvrtek 13. června se studenti naší střední praktické školy vypravili do Bludova, kde v ZŠ při lázních zorganizovali program pro děti, které jsou zde na léčebném pobytu. Program zaměřený na ekologickou výchovu si naši studenti připravili společně s paní učitelkou Luckou Hrubou a jeho hlavní náplní bylo třídění odpadu a ochrana přírody.

Studenti naší školy si s „lázeňskými“ dětmi povídali o ochraně přírody a formou zábavných úkolů je seznámili s problematikou třídění odpadu. Děti se do připravených aktivit s nadšením zapojovaly a s našimi studenty se vzájemně skvěle doplňovaly.

Celá akce proběhla v přátelské atmosféře a věříme, že jak pro naše studenty, tak pro děti lázeňské školy byla přínosem. A protože ohlasy všech zúčastněných byly velmi příznivé, rádi bychom tento ekologický program zrealizovali i v příštím školním roce a možná tak i založili novou tradici.