Dotační program Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

Z tohoto programu je možné žádat dotaci na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/24, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Dítě/žáka je možné podpořit pouze v případě, že jeho zákonný zástupce prohlásí, že je příjemcem těchto dávek.

V případě, že splňujete tyto podmínky a chcete, aby Vaše dítě bylo zařazeno do podpory, je nutné nejpozději do čtvrtka 31. srpna 2023 v kanceláři školy vyplnit čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci, a to v době od 8.00 do 14. 00 hod.

Se všemi citlivými osobními údaji bude nakládáno dle směrnice GDPR.