Den prevence

V pátek 24. února proběhla v prostorách tělocvičny naší školy akce pod názvem „Den prevence“. Pro žáky 1. stupně a „auti“ tříd zde bylo připraveno sedm stanovišť, na kterých zábavnou formou plnili úkoly z oblasti první pomoci, zdravé výživy, integrovaného záchranného systému či dopravní výchovy. Dále měli žáci možnost seznámit se s pravidly chování v rizikových situacích a v případě ohrožení. Celým programem je provázeli žáci střední školy praktické.