V návaznosti na usnesení vlády České republiky je z důvodu prevence šíření koronaviru přerušen provoz Mateřské školy Třebízského 1, Šumperk

od 18. 3. 2020 do odvolání.

Sledujte, prosím, aktuální informace v médiích, webové stránky školy, případně vývěsku školy na dveřích MŠ Třebízského. O změně budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dagmar Skoumalová, ředitelka školy