V podzimních měsících proběhly na naší škole výtvarné a fotografické soutěže na téma Den stromů a Podzim. Děti vytvářely koláže z přírodních materiálů, barevných papírů či textilu, malovaly a kreslily stromy i podzimní přírodu. První místo ve výtvarné soutěži Den stromů získala třída 5.A, ve fotografické  soutěži zvítězila třída 1.A. Ve výtvarné soutěži Podzim se na prvním místě umístila třída 7.A. Jako každý rok jsme uspořádali také sbírku kaštanů pro lesní zvířata. Děti se velmi snažily a během měsíce října a listopadu nasbíraly celkem 136 kg kaštanů, které v zimě odnesou do krmelce lesním zvířatům.