Učivo po dobu přerušení výuky

Desatero pro distanční vzdělávání žáků

  1. Distanční vzdělávání je pro tebe v tomto školním roce POVINNÉ. Je to kombinace online hodin a zadávání úkolů tvé samostatné práce. Žáci nižších ročníků komunikují s učiteli emailem, příp. telefonicky (stejně jako v minulém školním roce). Plnění a odevzdávání úkolů je pro všechny žáky tentokrát povinné!!
  2. Pravidelně sleduj webové stránky školy (www.zssumperk.cz). V záložce distanční výuka najdeš upozornění na online hodiny. Pokud se nemůžeš online hodin zúčastnit, je třeba, aby tě rodič omluvil třídnímu učiteli. Absence při distančním vzdělávání a neplnění (neodevzdávání) úkolů se sleduje jako při běžném vyučování.
  3. Na stránkách školy najdeš informace s přehledem učiva (pro 1. a 2. stupeň ZŠ) nebo informaci, že jsou úkoly zadány ve virtuální učebně Teams. Učivo budou učitelé zadávat vždy v pátek na následující týden.
  4. Do virtuální učebny Teams se připoj buď přes Office365 – na stránce https://teams.microsoft.com , nebo přes odkaz Teams na stránkách školy (vpravo dole) nebo v počítači po instalaci aplikace Teams pomocí tohoto odkazu zde. O novém úkolu se dozvíš buď ze školní emailové schránky nebo po přihlášení do Teams. Zadané úkoly odevzdávej včas!
  5. Pokud jsi zapomněl/a školní heslo do školní mailové schránky, požádej o nové heslo na pavla.penkova@zssumperk.cz
  6. Buď v kontaktu s učiteli a svým třídním učitelem. Jakmile budeš mít nějaký technický problém (něco nebude fungovat), okamžitě se ozvi.
  7. Pokud si s něčím nevíš rady, obrať se na učitele. Neboj se otevřeně učitelům sdělit (např. e-mailem), že něčemu nerozumíš, že nestíháš některé úkoly z nějakých důvodů plnit apod.
  8. Během distančního vyučování si stanov denní řád učení. Dodržuj rozvrh online hodin, ostatní čas věnuj úkolům, které budeš vykonávat samostatně, podle pokynů vyučujících.
  9. Vytvoř si k učení co nejvhodnější podmínky. Udržuj pořádek ve školních věcech, pokus se odstranit vše, co by tě u učení mohlo rušit, občas vyvětrej, protáhni se apod.
  10. Opatruj se – dodržuj všechna hygienická opatření!