Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Plavání v MŠ

Děti ze třídy Ježečků a Veverek navštěvují každý čtvrtek plavecký areál Aquacentrum Šumperk. Plavecký výcvik  vede paní  učitelka Vlaďka  Jurníčková ,která se jim snaží předat své zkušenosti, kdy pracovala jako učitelka plavání. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Činnosti ve školním roce 2015/2016 Jablkový den Sběr kaštanů a bukvic Exkurze – čistička odpadních vod Vánoční úklid školy Výroba krmítek pro ptáky Oprava Ekokodexu školy Akce „Nosíme si svačiny v jednom obalu“ Výukový program „Tonda obal na cestách“ Akce...

PLÁN ČINNOSTÍ

Na základě výsledků analýzy ekologického stavu školy byl sestaven plán činností. Do plánu byly vybrány čtyři cíle: Zlepšení hospodaření s energiemi ve škole; Celková ekologizace prostředí školy; Efektivní třídění odpadu; Zlepšení hospodaření s vodou;

ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

V rámci provádění analýzy ekologického stavu školy se Ekotým rozdělil do pracovních skupin: skupina – „Vodáci“ – zjišťovali stav hospodaření s vodou ve škole; skupina – „Šroťáci“ – zjišťovali stav hospodaření s odpady ve škole; skupina – „Energiťáci“ – zjišťovali stav...

EKOTÝM ŠKOLY

Pracovní tým programu Ekoškola  má celkem 25 členů. Ekotým tvoří  : 18 žáků zástupkyně vedení školy – Mgr. K. Křenová zástupkyně provozních zaměstnanců – V. Kubišová koordinátorka programu Ekoškola – Mgr. I. Řoutilová pedagogové – Mgr. M. Tichá, Mgr....

MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA

V České republice probíhá mezinárodní program Ekoškola pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Koordinátorem tohoto programu je vzdělávací centrum Tereza. Naše škola se do programu Ekoškola zapojila v roce 2010 a titul získala v roce 2013. Program je určen pro celou školu...

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Studenti ze střední školy a žáci z 9.C se zúčastnili akce ve Studenti ze střední školy a žáci z 9.C se zúčastnili akce ve Vlastivědném muzeum v Šumperku. Zasportovali si a vyrobili krásná přáníčka ke Dni matek. v Šumperku....
Skip to content