Výtvarná soutěž „MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL

Dne 5. 12. 2013 proběhlo na naší škole hlasování o „nejzdařilejší“ výkres školní výtvarné soutěže „Mikuláš, čert, anděl“, které se uskutečnilo souběžně s akcí „Mikulášohraní“. Školní tělocvična se proměnila v „galerii“ s žákovskými pracemi s touto tematikou. Žáci 1. stupně vybírali „nejhezčí“ výkresy žáků 2. stupně a naopak. Děti rozhodly, že se jim nejvíce líbily výkresy těchto žáků:

    1. stupeň:

  • 1. místo: Miroslav Foltýn 4. A, David Giňa 4. A
  • 2. místo: Michal Ceh 5. A
  • 3. místo: Dominika Pospíšilová 4. A
    2. stupeň:

  • 1. místo: Miroslav Ceh 6. A, Jakub Kreuziger 6. A
  • 2. místo: Petr Sláma 7. B
  • 3. místo: Petr Korbel 6. A