Výtvarná soutěž „Čtyři roční období“

V měsíci listopadu vyhlásila ekologická sekce školy výtvarnou soutěž na téma „Čtyři roční období“. Vyhodnocení celé soutěže proběhlo na jaře, a to v měsíci březnu. Svými výtvarnými pracemi děti vyzdobily chodby školy, v rámci akce vznikla i „Galerie ve sklepě“, která oživila chodbu v suterénu školy.

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Čtyři roční období“

I. stupeň ZŠ, ZŠ – LMP

  • 1. místo – třída 4.A
  • 2. místo – třída 5.C
  • 3. místo – třída 3.A

II. stupeň ZŠ, ZŠ – LMP

  • 1. místo – třída 6.B
  • 2. místo – třída 8.B
  • 3. místo – třída 7.A

Třída S2 získala diplom za originální zpracování.