Vánoce PRO

Dne 20. 12. 2012, jako součást projektu „PRO“, proběhla na naší škole akce „Vánoce“. Žáci 1. stupně měli možnost výběru ze čtyř tvořivých dílen, které byly zaměřeny na seznámení se s řemesly klenotník, košíkář, výroba svíček a svícnu. Děti si vyzkoušely, co je náplní práce těchto povolání a zároveň si odnesly pěkné výrobky, jako např. ozdoby z korálků, rybičku z pedigu, svíčku z včelí plástve, mozaikový svícen. Děti 2. stupně si mohly vyzkoušet profesi pekaře, aranžéra, dráteníka a košíkáře. Domů si odnesly pěkné výrobky z papíru, ozdobené perníčky, obdrátkovaný kamínek, košík upletený z papírových trubiček.Souběžně s dílnami na naší škole probíhaly ukázky tvorby řezbáře a kováře, kterých se zúčastnili všichni žáci a měli možnost si prakticky vyzkoušet práci na kovadlině. Dětem se celá akce velmi líbila, měly radost z vyrobených dárků a zároveň se blíže seznámily s náplní práce některých profesí.