STOP HIV, STOP AIDS

Děti naší Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk oslavili 1. prosince světový den boje proti HIV. Ve dnech 29. 11. – 1. 12. si preventivní akcí nazvanou „STOP HIV, STOP AIDS“ přiblížili danou problematiku. Cílem bylo upevnit znalosti o HIV/AIDS a přispět tak k tvorbě odpovídajících postojů u žáků.

Informační a osvětová akce byla určena všem žákům základní a střední školy, především potom žákům 7. – 9. tříd a všem studentům střední školy. Dané téma bylo žákům přiblížené prostřednictvím interaktivních bloků (přednášek, her, diskusí, filmů a plnění úkolů).

Akce vyvrcholila ve středu 1. 12., kdy se celá škola, stejně jako celý svět, zapojila do podpory boje proti AIDS. Účastníci dvoudenních besed informovali mladší spolužáky o HIV/AIDS, rozdávali červené stužky a omalovánky. O velké přestávce proběhlo focení těch žáků, kteří tento den přišli v červeném oblečení, svými těly vytvořili stužku, která je symbolem zájmu, účasti, naděje a podpory lidí žijících s onemocněním HIV/AIDS na celém světě.

I když týden „STOP HIV, STOP AIDS“ je pryč, ve světě je tato nemoc stále přítomná. Každý nový partner, každý sexuální prožitek bez ochrany s sebou nese riziko nákazy. Proto celý tým, který se na této akci podílel, doufá, že se podařilo vštípit žákům základní pravidla ochrany a uvědomit si, co toto onemocnění ve společnosti přináší. Tedy ….CHRAŇTE SE…..