Soutěž v malé násobilce

Již tradičně probíhalo ve středu 23. 11. 2016 klání v malé násobilce. Do soutěže nastoupilo 17 chlapců a dívek z 6. – 9. ročníků. Úkolem bylo spočítat za 10 minut co nejvíce příkladů. Všichni soutěžící pracovali s velkým nasazením a touhou zvítězit. Aby měli všichni stejné možnosti a šanci zvítězit, byl jejich výsledek násoben koeficientem určeným pro daný ročník.

Radka Jašková, Libuše Vepřková a Jana Hamplová