Soutěž v malé násobilce

V pondělí 9. 11. 2015 soutěžili žáci 6. – 9. A i B tříd v malé násobilce.  Jejich úkolem bylo za 10 minut vypočítat co nejvíce příkladů z malé násobilky. Všichni soutěžící pustili do práce s velkým nasazením. Aby měli všichni žáci stejné šance, byl k výsledkům připočten bonus získaný tak, že výsledek byl u žáků 6. ročníku vynásoben koeficientem 1,2 a u žáků 7. ročníku koeficientem 1,1.
Při slavnostním vyhlášení bylo 5 nejlepších počtářů odměněno drobnými cenami. Těšíme se na příští soutěžní klání, které se uskuteční před Vánocemi. Všem soutěžícím ještě jednou blahopřejeme.

Radka Jašková a Libuše Vepřková