Školní kolo recitační soutěže – únor 2011

Z žáků naší školy bylo vybráno několik nejúspěšnějších recitátorů k reprezentaci školy na okrskovém kole recitační soutěže. Jmenovitě to byli tito: Karel Strnad (3. A), Darina Girgová (4. B), Juliana Girgová (5. A), Hana Krausová (7. A), Nikola Račáková (7. A) a Radek Vykonal (8. B). Dále do dalších kol postoupil i kolektiv žáků 7. A Love Train: Nikol Sušková, Nikola Račáková, Hana Krausová, Kamil Stoncel, Matěj Knápek, Milan Hájek, Václav Šumbera, který zpracoval báseň Josefa Kainara. Výherce určila odborná porota: Iva Kacerová, Jana Hamplová a Zuzana Švierčková.

Výsledky školního kola recitační soutěže:

1. KATEGORIE:
1. a 2. třída
1. místo David Giňa, Jan Sochůrek
2. místo Miroslav Foltýn
3. místo
2. KATEGORIE
A třídy: 3. a 4. třída
1. místo Juliana Girgová
2. místo Karel Strnad
3. místo Jaroslav Málek
3. KATEGORIE
B třídy: 3. a 4. třída
1. místo Darina Giňová Andrea Giňová
2. místo Simona Vašíčková
3. místo Lucie Špillerová
4. KATEGORIE
A třídy: 6. – 9. třída
1. místo Hana Krausová
2. místo Nikola Račáková
3. místo Karin Lapčíková
5. KATEGORIE
B třídy: 6. – 9. třída
1. místo Radek Vykonal
2. místo Naděžda Horváthová
3. místo Angela Horváthová