Olomouc – vystoupení na pódiu

Třídy X. A, I. B, a IV.C se zúčastnily akce, kterou vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Týden sociálních služeb ČR. Tato akce se konala v Olomouci Regionální Centrum Olomouc, Jeremenkova 42, sál Paegas.  Vystupovalo zde několik organizací s různým programem pohybovým nebo dramatickým programem z celého Olomouckého kraje. Žáci X.A zde prezentovali svůj pohybově-taneční program. Po vystoupení následoval společný oběd v restauraci a odjezd vlakem domů.