Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů

Pohybový program Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, jehož zakladateli jsou olympijští vítězové v desetiboji Roman Šebrle a Robert Změlík, vznikl za účelem zvýšit zájem žáků o pohybové aktivity, zlepšit fyzickou zdatnost, a snížit tak alarmující narůst dětí s obezitou.
Jak už napovídá název, program vede k všestrannosti účastníků, není náročný na sportovní pomůcky a prostor. Zúčastnit se může kdokoliv. Soutěžící se můžou dostat až na republikové finále, kde poměří síly s těmi nejlepšími ve stejné věkové kategorii a navíc, si můžou porovnat své výkony i s vybranými sportovci z řad olympioniků. Při soutěžích je připraven bohatý doprovodný program s účastí patronů – sportovců.
V dubnu 2015 se konal v Olomouci již IV. ročník okresního kola Odznaku Všestrannosti, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Zahájení soutěže bylo opravdu velkolepé. Nastupovalo se za doprovodu bubenické skupiny Jumping Drums, stejně jako na zahájení olympijských her.
V průběhu soutěže byl připraven bohatý doprovodný program složek integrovaného záchranného systému, Fakulty Tělesné Kultury v Olomouci a na závěr soutěže byla připravena autogramiáda členu ALL STAR TEAMU, za které soutěžili např. hokejisté Olomouce, děkan FTK apod.
Naši žáci se soutěže účastnili jako jednotlivci v disciplínách: běh na 60 m, 1000 m, hod medicimbalem, trojskok z místa, kliky a přeskoky přes švihadlo. Pro všechny to byla premiéra na takovéto soutěži a některé disciplíny si v podstatě vyzkoušeli až na „bojišti“, přesto podali velmi bojovný výkon. Ve srovnání žáků, kteří navštěvují sportovní školy, byli schopni konkurence. Dokonce Tereza Benešová běžela svůj závod na 1000 m s chlapeckou skupinou a podařilo se jí držet tempo s těmi nejlepšími až do konce rozběhu.
Do bojů o medaile nastoupili:

  • Tereza Benešová (7.A)
  • Vojtěch Vepřek (7.A)
  • Miroslav Ceh (7.A)
  • Michal Aberle (9.A)
  • Jaroslav Chovanec (9.A)
  • Antonín Hrbáček (6.A)
  • Michal Ceh (6.A)

Tereza Benešová skončila ve své kategorii na 11. pozici. Michal Aberle se umístil na krásném 5. m. a v jeho kategorii nezaostal ani Jaroslav Chovanec na 30. m. Ročník narození 2001 reprezentoval Vojtěch Vepřek, který obsadil 27. m. Ročník 2002 reprezentovali 3 naši žáci a to Miroslav Ceh (10.m.), Antonín Hrbáček (19.m.) a Michal Ceh (27.m.). Všem zúčastněným gratulujeme k výsledku, reprezentaci a opravdu bojovné nasazení ve všech disciplínách. Společně se těšíme na další ročník.