MIKULÁŠOHRANÍ

Dne 5. 12. 2013 proběhla na naší škole akce „Mikulášohraní“. Žáci z 8. a 9. tříd pod pedagogickým vedením interaktivní formou seznámili děti z 1. stupně s postavou Mikuláše, čerta a anděla. Děti následně uplatnily získané vědomosti na 4 stanovištích: Mikulášská skládačka (skákání v pytli), Mikulášské puzzle (legenda o Mikulášovi), čert (zápich do květináče), anděl, čert, Mikuláš (zdobení perníčků). Za vzorné splnění úkolu získaly tematické razítko na medaili a po zásluze byly odměněny Mikulášem a andělem. Hříšníci skládali polínka pod dohledem čertů v „pekle“. Nakonec všechny děti přislíbily Mikulášovi vzorné chování a snahu. Závěrem akce bylo hlasování o „nejzdařilejší“ výkres výtvarné soutěže „Mikuláš, čert, anděl“.