MIKULÁŠ

Ve středu 5. 12. 2012 navštívil žáky prvního stupně naší školy Mikuláš se svými pomocníky anděly a čerty. Žáci měli pro Mikuláše připravené básničky a písničky. Za svou šikovnost a odvahu byli odměňováni sladkostmi a perníčky, které napekly žákyně 8.B . Veliké ocenění a poděkování patří žákům třídy 9.B, kteří Mikulášskou besídku připravili. 

Radka Jašková, organizátorka školní akce.