Mezinárodní program Ekoškola

Mezinárodní program Ekoškola probíhá v České republice pod záštitou MŠMT ČR 

  • Koordinátorem tohoto programu je vzdělávací centrum Tereza.
  • Naše škola se do programu Ekoškola zapojila v roce 2010 a titul získala v roce 2013.
  • Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo titul úspěšně obhájit potřetí.
  • Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy, rodičů i místní komunity.
  • Cílem programu je vést žáky k zodpovědnému chování k životnímu prostředí a životu jako takovému.