Malujeme Mikuláše, anděly a čerty

Soutěže se účastnili téměř všichni žáci naší školy. Také proto se v soutěži objevilo množství zdařilých a hlavně nápaditých prací zhotovených v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Potěšilo nás, že se do soutěže přihlásily i děti, které své práce tvořily doma v době svého volna. Vybrat nejhezčí, nejnápaditější, nejzdařilejší práce však bylo nemožné. Rozhodli jsme se ocenit snahu všech soutěžících drobnou sladkostí.
Všechny práce se nám tak líbily, že jsme jimi vyzdobili halu před ředitelnou a také chodby naší školy. Jednak jsme rádi, když máme kolem sebe pěkné prostředí a hlavně jsme se chtěli pochlubit šikovností našich žáků všem návštěvníkům naší školy. Všem děkujeme za účast a těšíme se na vás v další soutěži.

Organizátoři soutěže