KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ A DIVADELNÍCH SOUBORŮ PODĚS 2011

Žáci naší školy SŠ, ZŠ, MŠ Šumperk, Hanácká 3 uspěli v okresním kole recitační soutěže na plné čáře. Do krajské přehlídky recitátorů 1. 4. 2011 postoupila ve 2. kategorii Juliana Girgová (5. A) s básní Když jsem samá piha od Agnii Bártové. Její výkon byl velmi pozitivně přijat odbornou porotou. Juliana zaujala posluchače krásnou barvou hlasu a osobitým přednesem.

Na krajské přehlídce divadelních souborů PODĚS 2011 zazářil Love Train se svým dramatickým zpracováním básně Josefa Kainara Blues o třech stech vlaků a stříbrném kornetu.

Osobitý název Love Train skrývá skupinu nadaných žáků 7. A, kteří pod vedením Mgr. Zuzany Švierčkové zprostředkovali divákům láskyplný obsah Kainarovy básně. Jmenovitě to jsou: Nikol Sušková, Kamil Stoncel, Nikola Račáková, Milan Hájek, Hana Krausová, Matěj Knápek a Václav Šumbera. Představení těchto žáků bylo velmi kladně zhodnoceno odbornou porotou. Vyzdvihli hlavně jejich týmovou práci a přirozený projev na jevišti.

Za přípravu žáků a doprovod na přehlídkách odpovídala Mgr. Zuzana Švierčková.