Závěrečné zkoušky

Studenti ze střední školy konali závěrečnou zkoušku. V praktické části připravili pomazánky a bábovku. V teoretické zkoušce vypracovávali otázky z různých oblastí (PrČ, VKZ, ROD, PvD). Všichni byli úspěšní.

AKCE “TŘI DNY PRO PŘÍRODU“

Ve dnech 21. – 23. června 2017 proběhla v naší škole ekologická osvětová akce pro žáky, učitele a širokou veřejnost. Akce se uskutečnila v prostorách tělocvičny školy, kde jsme pro děti přichystali stanoviště. Na těchto místech plnily úkoly na téma „ekosystémy“. Jedním...

Praktická cvičení

Na střední škole v rámci praktického cvičení dochází studenti do odloučeného pracoviště Třebízského a tam pomáhají s úklidem na internátě a také ve výdejně stravy jako umývání nádobí, výdej stravy, příprava svačinek, pomoc malým dětem, dozor v jídelně.

Hra na bubínky

V tomto školním roce za dětmi pravidelně dojíždí paní Bobina, která učí hrát děti na bubínky. Děti to velice baví. Tyto lekce s bubínky jsou pro děti přínosné. Učí se vnímat rytmus, melodii, tempo, procvičují si pravolevou orientaci.

Plackohraní

Studenti ze střední školy se společně vyfotili na školní akci „Plackohraní“. Tato akce byla velmi zajímavá, poučná a udělala nám všem radost.