Okresní kolo atletického čtyřboje

V úterý dne 15. 5. 2013 se uskutečnilo okresní kolo v atletickém čtyřboji.  Naše škola zaznamenala výborné výsledky. V kategorii starší žákyně získala SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk zasloužené 1. místo s celkovým počtem 2801 bodů.  V jednotlivcích, se...

Čarodějný den

Děti se na něj připravovaly již od března, kdy byl vyhlášen úkol malovat a z odpadového materiálu vyrábět nejrůznější čarodějnice a čarodějná stvoření. Sešlo se velké množství prací, takže mohla být na školní zahradě na Třebízského uspořádána vernisáž. V chodbách...

Atletický čtyřboj – školní kolo

V úterý 7. 5. 2013 proběhlo školní kolo atletického čtyřboje, kterého se zúčastnili vybraní závodníci. Závodníci předvedli dobré výkony ve čtyřech disciplínách – běh 60m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh. Celé závody proběhly v duchu...

Jak to vidí ruce

Někteří žáci naší školy se pod vedením svých pedagogů z Vv zúčastnili mimoškolní výtvarné soutěže „JAK TO VIDÍ RUCE“ aneb jak se žije nevidomým lidem, což bylo hlavním cílem projektu. Soutěž organizovala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR SONS...

Recitační soutěž

5. března 2013 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se žáci základní školy v těchto kategoriích: 0. kategorie: žáci 1. ročníku ZŠ 1. kategorie: žáci 2. a 3. ročníku ZŠ 2. kategorie: žáci 4. a 5. ročníku ZŠ 3....

Vánoce PRO

Dne 20. 12. 2012, jako součást projektu „PRO“, proběhla na naší škole akce „Vánoce“. Žáci 1. stupně měli možnost výběru ze čtyř tvořivých dílen, které byly zaměřeny na seznámení se s řemesly klenotník, košíkář, výroba svíček a svícnu. Děti...

PĚVECKÁ SOUTĚŽ MORAVSKÝ ZVONEČEK

30. ledna 2013 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Moravský zvoneček. Zúčastnit se mohli žáci A i B tříd, a to v těchto kategoriích: I. kategorie – žáci 1. – 2. třídy II. kategorie – žáci 3. – 5. třídy...

MIKULÁŠ

Ve středu 5. 12. 2012 navštívil žáky prvního stupně naší školy Mikuláš se svými pomocníky anděly a čerty. Žáci měli pro Mikuláše připravené básničky a písničky. Za svou šikovnost a odvahu byli odměňováni sladkostmi a perníčky, které napekly žákyně 8.B . Veliké...

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

V pátek 21. 12. 2012 proběhlo každoroční Zpívání u vánočního stromečku. Žáci prvního a druhého stupně společně s učiteli hudební výchovy nacvičili tři koledy (Vondráši, Matóši, Z jedné strany chvojka, Kampak to spěcháte pastýřové), které zpívali u vánočního stromečku...