Čarodějný den

Děti se na něj připravovaly již od března, kdy byl vyhlášen úkol malovat a z odpadového materiálu vyrábět nejrůznější čarodějnice a čarodějná stvoření. Sešlo se velké množství prací, takže mohla být na školní zahradě na Třebízského uspořádána vernisáž. V chodbách školy pak byly vystaveny práce, které by mohl poničit déšť. Výstavu si prohlédli nejen žáci, ale také  rodiče a lidé, kteří sem přicházeli. Zaujala je šikovnost našich dětí a také se podivovali, co  všechno se dá z odpadového materiálu vyrobit.

Projektový „Čarodějný den“ se uskutečnil v úterý 30. 4. 2013.

Již od časného rána se do školy na Hanáckou a Třebízského slétali kouzelníci, čarodějové, čarodějnice a jim podobné bytosti. Do velké přestávky měli povinné vyučování. Vyučující pro  ně připravili zajímavé úkoly, tajenky a kvízy s čarodějnou tématikou.  Ta mladší stvoření, tedy žáci I. stupně a MŠ, měla dostaveníčko na školní zahradě na Třebízského ulici, kde plnila připravené úkoly. Překonávala překážkovou dráhu na koštěti, připravovala kouzelný lektvar, namotávala pavouky, skládala puzzle čarodějnic. Za zvuků pohádkových písní rejdila po celé zahradě a podpisem – kresbou na chodníky potvrdila svoji  účast na sletu.

Žáci II. stupně zabrousili spíše do historie, ale i pro ně si vyučující připravili zajímavé úkoly,  při kterých se zdokonalovali v čarodějnických dovednostech.  Navštívili Geschaderův dům, kde si prohlédli stálou expozici „Čarodějnické procesy“ a doplnili znalosti získané v hodinách dějepisu.

Putování po stopách čarodějnic a čarodějnických procesů v našem městě pokračovalo  procházkou uličkami kolem radnice a naší školy. Připravily ji p. učitelky a doplnily  vyprávěním o místech, kde žily a byly pronásledovány údajné čarodějnice. Na konci putování děti vyplnily kvíz, ve kterém si využily získané informace. Nejlepší třídní kolektivy byly  odměněny při závěrečném  vyhodnocení „Čarodějného dne“.