Burza práce a vzdělání

Každoročně se třídní učitelé zúčastňují s žáky 8. a 9. ročníků akcí, pomáhajících jim a jejich rodičům udělat si konkrétní představu o tom, co dál po absolvováním základní školy. V letošním roce jsme využili možnosti navštívit i Burzu práce a vzdělání. Tato akce nebyla jen prezentací středních škol, ale také představením několika významných zaměstnavatelů Olomouckého kraje, kteří často s jednotlivými školami v rámci praxe také aktivně spolupracují Ti nabídli účastníkům a zájemcům přehled nejčastějších povolání, které nabízejí absolventům středních škol a učilišť. Zájemci se měli možnost dozvědět nejen o náplni práce různých profesí, ale také jejich uplatnění, poptávku trhu práce atd. Pokud je nějaké povolání zaujalo, mohli se zároveň dozvědět i to, na kterých školách v Olomouckém kraji se mohou danému řemeslu vyučit. Protože byla tato akce zaměřena i na ukázky a konkrétní informace přímo k náplni práce různých profesí, umožnili jsme účast na burze práce žákům od 6.- 9. třídy. Jako každý rok jsme se také s žáky zúčastnili již tradiční Přehlídky středních škol Olomouckého kraje na šumperském Gymnáziu. Tato výstava již byla zaměřena na konkrétní prezentaci jednotlivých studijních oborů na různých školách, proto jsme ji absolvovali s žáky 8. a 9. ročníků, pro které je rozhodování, kam dál, velmi aktuální.