AKCE “TŘI DNY PRO PŘÍRODU“

Ve dnech 21. – 23. června 2017 proběhla v naší škole ekologická osvětová akce pro žáky, učitele a širokou veřejnost. Akce se uskutečnila v prostorách tělocvičny školy, kde jsme pro děti přichystali stanoviště. Na těchto místech plnily úkoly na téma „ekosystémy“. Jedním ze stanovišť byl zároveň stánek programu Ekoškola, jehož titul jsme již dvakrát obhájili. Na organizaci celé akce se podíleli nejen pedagogové školy, nýbrž také pracovní tým programu Ekoškola, tj. žáci naší základní a střední školy. Akce se setkala s velkým ohlasem u žáků i dospělých, a proto plánujeme obdobnou akci také v dalším školním roce. 

Irena Řoutilová