Akce Tři dny pro přírodu – červen 2011

Ve dnech 15.-17. 6. 2011 proběhla v naší škole akce Tři dny pro přírodu.  Součástí této akce bylo dne 16. 6. 2011 slavnostní otevření školní zahrady za přítomnosti zastupitelstva MÚ Šumperk a široké veřejnosti. Na školní zahradě byla vybudována naučná stezka, která by měla sloužit nejen žákům naší školy, ale i jejím návštěvníkům z řad veřejnosti. Akce dále probíhala v prostorách tělocvičny školy, kde byla pro žáky přichystána stanoviště s plněním úkolů na téma „ekosystémy“. Jedno stanoviště bylo zároveň ekostánkem – zabývalo se projektem Ekoškola, do kterého jsme se minulý školní rok jako škola začlenili.  Na organizaci celé akce se podíleli nejen pedagogové školy, ale i žáci třídy 7.A.  Dne 17. 6. 2011 se akce zúčastnili i pozvaní pedagogové a žáci 4. ZŠ Šumperk, 5. ZŠ Šumperk a 6. ZŠ Šumperk. Celá akce se setkala z řad žáků i dospělých s velkým ohlasem a tak plánujeme obdobnou akci i v dalším školním roce.

Výtvarná soutěž „Ekosystémy“

V rámci akce Tři dny pro přírodu proběhla i školní výtvarná soutěž na téma Ekosystémy.
Práce žáků byly vystaveny a vyhodnoceny ve dnech 15.–17.6.2011 v tělocvičně školy.
Výsledky výtvarné soutěže:
1. místo – třída 5.B
Za kolektivní práci „Přítel les“
2. místo – třída 1.A
Za kolektivní práci „V lese“
3. místo – třída 3.A
Za kolektivní práci „Rybník“
4. místo – třída 2.A
Za kolektivní práci „Na poli“
5. místo – třída 6.B a 6.C
Za kolektivní práci „Život na louce“

Ocenění za originální zpracování:
Žákům 8.A za práci „Živočichové“
Žákům 8.B za prostorovou práci „Na pastvě“
Žákům 8.C za zajímavou výtvarnou techniku
Žákům 4.A za působivé zpracování tématu „Řeka“
Žákům 5.A za soubor „Společenstva lesů, vod, luk a polí“