Akce Civilní ochrany města Šumperka

Žáci 7.-9. ročníků se zúčastnili akce Civilní ochrany pod záštitou města Šumperka na základně Luže. Ve skupinách plnili úkoly z oblastí zdravovědy, všeobecné informovanosti o mimořádných událostech. Někteří si poprvé vyzkoušeli vysílání pomocí vysílačky a odpovídali na otázky. Zásah hasičů a poučení o bezpečnosti nás neminulo. Součástí byla i beseda o drogách s pracovníkemz terénu. Zjistili jsme, že nejvíce je důležité být vybaven znalostmi a pak teprve mohu pomoci, pokud se dostanu do situací, které jsou mimořádné. Každý může pomoci. První středu v měsícise rovněž aktivně účastníme se zástupci 8. a 9. ročníku vysílání CO i s ostatními základními školami.

Kolektiv žáků 9.A