7. listopadu – DEN EKOŠKOL – SVĚTOVÝ DEN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Letos jsme se připojili k aktivitám škol z celého světa, a to v rámci týdne věnovaného Global Action Days (GAD) 6.–12. 11. 2017. Během této akce jsme se vydali vyčistit od odpadků blízký les a park vedle naší školy. 

Žáci prvního i druhého stupně školy pracovali s velkým nadšením a práce jim šla od ruky. Všem se tak podařilo přispět alespoň malým dílem k čistému životnímu prostředí.

Irena Řoutilová