Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Závěrečné zkoušky

Studenti ze střední školy konali závěrečnou zkoušku. V praktické části připravili pomazánky a bábovku. V teoretické zkoušce vypracovávali otázky z různých oblastí (PrČ, VKZ, ROD, PvD). Všichni byli úspěšní.

Plavání v MŠ

Děti ze třídy Ježečků a Veverek navštěvují každý čtvrtek plavecký areál Aquacentrum Šumperk. Plavecký výcvik  vede paní  učitelka Vlaďka  Jurníčková ,která se jim snaží předat své zkušenosti, kdy pracovala jako učitelka plavání. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Studenti ze střední školy a žáci z 9.C se zúčastnili akce ve Studenti ze střední školy a žáci z 9.C se zúčastnili akce ve Vlastivědném muzeum v Šumperku. Zasportovali si a vyrobili krásná přáníčka ke Dni matek. v Šumperku....

Praktická cvičení

Na střední škole v rámci praktického cvičení dochází studenti do odloučeného pracoviště Třebízského a tam pomáhají s úklidem na internátě a také ve výdejně stravy jako umývání nádobí, výdej stravy, příprava svačinek, pomoc malým dětem, dozor v jídelně.

Hra na bubínky

V tomto školním roce za dětmi pravidelně dojíždí paní Bobina, která učí hrát děti na bubínky. Děti to velice baví. Tyto lekce s bubínky jsou pro děti přínosné. Učí se vnímat rytmus, melodii, tempo, procvičují si pravolevou orientaci.