Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Plavání v MŠ

Děti ze třídy Ježečků a Veverek navštěvují každý čtvrtek plavecký areál Aquacentrum Šumperk. Plavecký výcvik  vede paní  učitelka Vlaďka  Jurníčková ,která se jim snaží předat své zkušenosti, kdy pracovala jako učitelka plavání. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Studenti ze střední školy a žáci z 9.C se zúčastnili akce ve Studenti ze střední školy a žáci z 9.C se zúčastnili akce ve Vlastivědném muzeum v Šumperku. Zasportovali si a vyrobili krásná přáníčka ke Dni matek. v Šumperku....

Praktická cvičení

Na střední škole v rámci praktického cvičení dochází studenti do odloučeného pracoviště Třebízského a tam pomáhají s úklidem na internátě a také ve výdejně stravy jako umývání nádobí, výdej stravy, příprava svačinek, pomoc malým dětem, dozor v jídelně.

Hra na bubínky

V tomto školním roce za dětmi pravidelně dojíždí paní Bobina, která učí hrát děti na bubínky. Děti to velice baví. Tyto lekce s bubínky jsou pro děti přínosné. Učí se vnímat rytmus, melodii, tempo, procvičují si pravolevou orientaci.

Plackohraní

Studenti ze střední školy se společně vyfotili na školní akci „Plackohraní“. Tato akce byla velmi zajímavá, poučná a udělala nám všem radost.

Hanácká hledá talent

Studenti ze střední školy pořádali pro celou školu akci „Hanácká hledá talent“. Všichni soutěžící byli úžasní, odvážní a předvedli svůj skrytý talent. Byly to příjemně strávené dva školní páteční dny.